CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH TEAMBUILDNING FE CREDIT – “One Team One Success”

Tiếp nối hành trình lần 3 cùng 500 thành viên Công Ty FE CREDIT chương trình “One Team One Success”. Tất cả các thành viên từ 3 miền đất nước hội tụ tại Hồ Tràm để vượt qua những thử thách. Chương trình thành công tốt đep ngoài sự mong đợi của Ekip thực hiện chương trình.

Hẹn gặp lại tất cả thành viên của Công Ty FE Credit trong những năm sau với những chương trình luôn sáng tạo và đổi mới của Du Lịch Thanh Niên.

Xin mời quý khách xem thêm hình ảnh về chương trình Teambuilding FE Credit – One team One Sucess tại đây